Prijavite se na naš newsletter!

Dobijajte redovna obavještenja na Vaš e-mail o akcijama, novostima i popustima Malbašić web shop-a!

Prijava

Ostanimo u kontaktu!

Uslovi korištenja

Kuća zlata i satova Malbašić vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog web shop-a u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta shop.malbasic.biz. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio shop-a, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog shop-a isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

USLOVI KORIŠTENJA

Poštovani korisnici,

Molimo vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste sa njima saglasni u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite usluge i robe Malbašić shop-a.

1. Opšte odredbe

Kuća zlata i satova Malbašić ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kog dijela shop-a, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ne garantujemo da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korištenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gdje je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korištenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koja druga vrsta kopiranja ili prilagođavanja u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Bosne i Hercegovine. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.

Kuća zlata i satova Malbašić može revidirati ove uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih uslova mogu se zamijeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

2. Materijal koji proslijeđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje proslijedite stranici shop.malbasic.biz u svrhu kupovine proizvoda biće tretirani u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Kuća zlata i satova Malbašić ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Kuća zlata i satova Malbašić nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane u bilo koje, odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu. Ne objelodanjujemo ih niti proslijeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbenica.

3. Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbijeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Shop.malbasic.biz nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih, te nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, niti o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – kuća zlata i satova Malbašić, smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

U ime Malbašić web shop-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući opciju odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste koja se koristi za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Kući zlata i satova Malbašić (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.